Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Xèng - Nâng cấp kỹ năng

[Copy URL] 1/3156

#1
đăng tại 2015-08-05 10:09:03 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Xèng và nâng cấp kỹ năng.

Chỉ những kỹ năng cấp 5/8 mới có thể được nâng cấp lên. Hay nói cách khác, Xèng chỉ dùng cho việc nâng cấp kỹ năng từ 5/8 trở lên.

Nguyên liệu nâng cấp kỹ năng (Xèng) bạn có thể kiếm được trong Chiến địa khi bạn đủ 10000 Sức mạnh. Ngoài ra bạn cũng được tặng Xèng khi làm mới kỹ năng hoặc tuyển tướng


Để nâng cấp kỹ năng thì bạn cần mua Bùa kỹ năng cấp tương ứng.

1 Bùa kỹ năng cấp 6 = 300 Xèng
1 Bùa kỹ năng cấp 7 = 600 Xèng
1 Bùa kỹ năng cấp 6 = 1200 Xèng

Nâng kỹ năng cấp 5 lên cấp 6 cần 10 bùa kỹ năng cấp 6
Nâng kỹ năng cấp 6 lên cấp 7 cần 10 bùa kỹ năng cấp 7
Nâng kỹ năng cấp 7 lên cấp 8 cần 10 bùa kỹ năng cấp 8

Ảnh dưới đây là ví dụ nâng cấp kỹ năng 5 lên cấp 6:

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#2
đăng tại 2015-08-05 20:06:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cần nhiều z ak

Chữ ký