Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Cần sdt hỗ trợ khách hàng ai biết giúp t vs

[Copy URL] 1/1745

#1
đăng tại 2015-08-05 10:20:23 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ban nao biết số cho t vs

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-08-05 11:01:14 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ban vào phần hỗn tro trực tuyến ..canh chổi mua ngọc đó ..mình cũng bị day 4 ngày rồi vẩn đục dang chờ ... 0838111887 còn  đây la Td ngân luong ban hay dt vào lấy mã giao dịch ..jgg này làm an lề mè lắm

Chữ ký
Nhut