Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] TƯỚNG TỬ THẦN

[Copy URL] 3/2340

#1
đăng tại 2015-05-01 10:12:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

Skill của tướng này chỉ đánh lín thôi hả mọi người

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-05-01 11:16:21 | Chỉ hiện bài của tác giả

dk tử thần hên thế sáng nay tui ôm 2 em ông kệ..

Chữ ký
dat
#3
đăng tại 2015-05-01 16:37:50 | Chỉ hiện bài của tác giả

Skill cua tu than an dc ca tuog ban nhe

Chữ ký
#4
đăng tại 2015-05-01 22:21:01 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tử thần ôm boss cũng ngon!

Chữ ký
 Hao