Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] can ae giup do

[Copy URL] 3/2400

#1
đăng tại 2015-05-01 12:55:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nha tuong thu sau can nhung gi

Chữ ký
Hung
#2
đăng tại 2015-05-01 16:32:31 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ban doc o trog dau ko hiu ah co bon mo vag dầu kho vag kho dầu doanh trai cap16

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-05-01 18:10:31 | Chỉ hiện bài của tác giả

Doanh trai cap16 co bốn mỏ vàg va dầu co bốn kho vàg va dầu ban nhe

Chữ ký
#4
đăng tại 2015-05-01 22:30:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

- Để xây nhà tướng thứ 6 bạn cần:
+ Có 4 Kho vàng, Kho Dầu. ( tương đương nhà chính bạn đạt cấp 14)
+ Có 4 mỏ vàng, mỏ dầu.
+ Doanh trại đạt cấp 16 nha!

Chữ ký
 Hao