Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] giúp em với ad

[Copy URL] 1/1678

#1
đăng tại 2015-08-09 00:42:47 | Chỉ hiện bài của tác giả

Em khảm như vậy thì có hiệu ứng và cộng máu không vậy

Chữ ký
Ukiyo
#2
đăng tại 2015-08-09 00:45:03 | Chỉ hiện bài của tác giả

Em khảm bài cấp 2 với cấp 1 lẩn lộn

Chữ ký
Ukiyo