Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] help me

[Copy URL] 1/1410

#1
đăng tại 2015-08-11 11:58:05 | Chỉ hiện bài của tác giả

Các bạn oi khj đánh trùm trong sự kiên thi mình sẽ được gì?mình chơi lâu roi ma kg biet như thế nào cả.

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-08-11 12:04:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Boss 1 2 3 được danh vọng .

Chữ ký
Mỹ