Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7366

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] chuyển ngọc

[Copy URL] 2/2542

#1
đăng tại 2015-05-02 10:39:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho minh hoi chuyển  ngọc qua tai khoan khac duoc hong vay ad

Chữ ký
Lam
#2
đăng tại 2015-05-02 11:53:45 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chuyển bằng niềm tin ak b

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-05-02 20:06:59 | Chỉ hiện bài của tác giả

không có cách nào chuyển như thế nha bạn!

Chữ ký
 Hao