Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Gui admin game

[Copy URL] 1/1609

#1
đăng tại 2015-08-15 18:26:39 | Chỉ hiện bài của tác giả

Hien tai minh dang thay mot so van de trong game nhu sau. Tai khoan khi chuyen sang may 2 thi may 1 van vao duoc tai khoan, cho du da thay doi mat khau gmail ma mau 1 van vao duoc????? Nen admin co the tao them muc dang nhap truoc khi vao game ko? Rat mong nhan duoc phan hoi.

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-08-15 19:40:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ad ko đọc đâu. Gọi đt trực típ đi

Chữ ký