Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] kiếm pha lê ở đâu ad

[Copy URL] 3/2366

#1
đăng tại 2015-05-04 10:45:25 | Chỉ hiện bài của tác giả

Hjhj giúp voi

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-05-04 16:54:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vào thánh địa mà lấy phale nhe bạn.

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-05-05 00:06:14 | Chỉ hiện bài của tác giả

Phale để khảm cho tướng mạnh lên bạn ak.

Chữ ký
#4
đăng tại 2015-05-05 23:21:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chính xác như con bà bác

Chữ ký