Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Ad oi e hoi 1 van de dk.k

[Copy URL] 0/1553

#1
đăng tại 2015-08-20 23:14:19 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ac e tướngtatô .igg id 2429828....sao quay gem vs mo hop qua 30 ngax  va the tuong huyen tjoai toan dk tuong thuong va tuong mua pag sh vax ad mog ad xem xet lai  cho teem  nha k e ma k dk jt nhju tuong tzog sop ty k teem kug nghj game thui mog ad xem xet dum

Chữ ký
Nguyenduy