Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] chi giup

[Copy URL] 1/2465

#1
đăng tại 2015-05-04 21:50:03 | Chỉ hiện bài của tác giả

Lam sao danh nhap mot acc da choi vao mot. May dt khac moi mua a. Help

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-05-04 21:59:37 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đăng nhập gmail...rôi vào game vào phần cài đặt ấn vào đổi

Chữ ký
Reddevil