Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] pháp sư: đấm mạh 5/8 vs hồi sinh 5/8 cái nào ngon hơn m.n

[Copy URL] 2/1622

#1
đăng tại 2015-08-22 15:52:57 | Chỉ hiện bài của tác giả

Như tiêu đề a e cho ý kiến !

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-08-23 08:10:23 | Chỉ hiện bài của tác giả

Hồi sinh i pan.dùg làm tank i boss thah dia dc.
Nhug theo m con nay ki nag ngon chi co làm chậm,noi dien,phan tan

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-08-23 10:53:19 | Chỉ hiện bài của tác giả

Pháp su thì chỉ co´ nổi dien là ngon..crest là hoi sinh.

Chữ ký