Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] Làm sao để có ngưu vương , kẻ hủy diệt

[Copy URL] 3/2259

#1
đăng tại 2015-08-24 09:28:26 | Chỉ hiện bài của tác giả

Anh em cho hỏi như tiêu đề làm sao để có ngưu vương , ma trời , kẻ hủy diệt vậy , mình quay 60k gem rồi nhưng chưa ra và ma trời ngoài nhận thưởng điểm ra quay game có ra k

Chữ ký
CASTLE CLASH VNN
#2
đăng tại 2015-08-24 09:37:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nap ngoc tích lũy sè có ban ah ..nap 7 tr ban sẽ co mà trơi . Tầm 2 may tr sè co ngưu vương , và khi bạn nap tích lũy dc 30tr sè co kê húy diet

Chữ ký
Nhut
#3
đăng tại 2015-08-24 09:41:08 | Chỉ hiện bài của tác giả

Co 1 sự hút máu nhẹ o đây...kkk

Chữ ký
Nhut
#4
đăng tại 2015-08-24 13:29:58 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nạp 50k ngọc có ma trơi nạp 150k ngọc có ngưu vương nạp 300k ngọc có kẻ hủy diệt

Chữ ký