Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7589

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] Tính năng Hộ Vệ Phe Tướng

Ghim  Quan trọng [Copy URL] 2/5427

#1
đăng tại 2018-10-01 14:26:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tính năng Hộ Vệ Phe Tướng được chính thức thay thế cho tính năng Cổ Vật

1. Hộ Vệ chúc Phúc cho tất cả Tướng cùng Phe. Nâng cấp Hộ Vệ để tăng thuộc tính Tướng.
2. Các Hộ Vệ sẽ có quan hệ Khắc Chế: Tiên Tri khắc chế Sứ Giả, Sứ Giả khắc chế Chiến Thú, Chiến Thú khắc chế Tiên Tri.
3. Nếu hầu hết các Tướng ra trận thuộc cùng một Phe, Hộ Vệ sẽ xuất hiện và kích hoạt chiêu thức. Khi Tướng cùng đội nhận Năng lượng(Có được khi tấn công và bị tấn công), Hộ Vệ cũng sẽ tăng Năng lượng.
4. Tăng cấp Hộ Vệ để cường hóa Chiêu thức của Hộ Vệ, Chúc Phúc và Khắc Chế. Từ cấp 6 trở lên, mỗi lần Hộ Vệ tăng 5 cấp sẽ tăng một cấp Chiêu thức.

  • Các bước xây dựng và nâng cấp Hộ Vệ Phe Tướng


Xây dựng Đài Hộ Vệ


Kích hoạt 3 Hộ Vệ có thể nhận được thuộc tính và hỗ trợ của Hộ Vệ

Vào mục “Phe Tướng” để xem các Tướng thuộc một Phe được sắp xếp theo Vùng Vận Mệnh
Clasher có thể lần lượt tăng Chúc Phúc, Khắc Chế và Chiêu Thức của các Hộ Vệ


Để tăng cấp Hộ Vệ cần phải tập hợp đủ Đá Hộ Vệ tương ứng.
Tham gia Thí Luyện để có thể nhận được Đá Hộ Vệ

Chữ ký
#2
đăng tại 2018-10-02 16:42:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Trên này vắng tanh

Chữ ký
#3
đăng tại 2019-08-19 10:19:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Max cấp hộ vệ là bao nhiêu cấp

Chữ ký
Thanh