Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 6709

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Công ty dịch vụ kế toán tại TPHCM

[Copy URL] 0/214

#1
đăng tại 2018-11-05 17:05:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Dịch vụ báo cáo tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể giảm được những rủi ro trong việc kinh doanh. Đặc biệt là những công ty chưa có kế toán thì việc sử dụng dịch vụ kế toán để giúp tăng hiệu quả.

Chúng tôi gồm nhiều nhân viên kế toán có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp đảm bảo mang lại được sự hỗ trợ và tăng được sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia sẽ giúp tư vấn cho các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi giúp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán vô cùng cần thiết kế cho các doanh nghiệp khi hoạt động.

Đối với những doanh nghiệp mà cần thực hiện các công việc như soát xét báo cáo tài chính. Hay muốn kiểm tra định kỳ hoạt động của bộ máy kế toán thì nến sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giúp rà soát lại các chính sách thuế đang áp dụng có hơp lý và hợp pháp không
Chuẩn bị cho các đợt thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế;
Doanh nghiệp cần kiểm tra hoạt động của mình có tuân thủ pháp luật không;
Nhà quản trị cần biết chính xác kết quả hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp muốn hoàn thiện, nâng cao hiệu suất hoạt động của bộ máy kế toán.
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Với khả năng làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp khảo sát hoạt động kinh doanh thực tế, đánh giá rủi ro tổng thể;

Lập kế hoạch soát xét;
Thực hiện kiểm tra các chu trình kiểm soát nội bộ đang áp dụng tại doanh nghiệp;
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ;
Kiểm tra, phân tích các khoản mục trên báo cáo tài chính;
Kiểm tra chính sách thuế đang áp dụng;
Soát xét toàn bộ chứng từ gốc, đánh giá rủi ro hiện hữu;

Khả năng làm việc nhanh chóng và chính xác đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và uy tín

Chữ ký
Công ty DHTax cung cấp dịch vụ kế toán TPHCM, báo cáo tài chính chuyên nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp phát triển.