Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7757

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Tỷ lệ Hòm Kỹ Năng và Vũ Khí

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/1506

#1
đăng tại 2019-06-18 17:58:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

 Hòm Kỹ Năng cấp 5
Nội dungTỷ lệ
Hồi Sinh Lv54.11%
Đấm Mạnh Lv54.11%
Tiếp Sức Lv54.11%
Thiêu Đốt Lv54.11%
Cảm Tử Lv54.11%
Đòn Chết Lv54.11%
Chắn Lửa Lv54.11%
Gai Nhím Lv54.11%
Phân Tán Lv54.11%
Làm Chậm Lv54.11%
Chạy Nhanh Lv54.11%
Nổi Điên Lv54.11%
Hóa Đá Lv54.11%
Chiến Thần Lv54.11%
Kiên Cường Lv54.11%
Hút Máu Lv54.11%
Khai Sáng Lv54.11%
Công Thủ Lv54.11%
Ma Lực Lv50.53%
Phẫn Nộ Lv54.11%
Hư Ảo Lv50.53%
Siêu Lực Lv50.53%
Bất Bại Lv50.53%
Tái Sinh Lv50.53%
Thánh Quang Lv50.53%
Ngã Quỷ Lv50.53%
Thần Phạt Lv50.53%
Sinh Tồn Lv50.53%
Chia Cắt Lv50.53%
Tia Sống Lv50.53%
Linh Hoạt Lv50.53%
Nộ Thú Lv50.53%
Lực Thánh Lv50.53%
Hồn Tiên Lv50.53%
Ma Giáp Lv50.53%
Vô Hình Lv50.53%
Nộ Lửa Lv50.53%
Ăn Mòn Lv54.11%
Trời Giáng Lv54.11%
Ngăn Chặn Lv54.11%


Rương KN Vũ Khí
Nội dungTỷ lệ
Lá Chắn Xanh Lv45.61%
Lá Chắn Xanh Lv51.12%
Xung Phong Lv42.81%
Xung Phong Lv50.56%
Tử Mạch Lv48.42%
Tử Mạch Lv51.68%
Đoạt Mệnh Lv48.42%
Đoạt Mệnh Lv51.68%
Lôi Kích Lv45.61%
Lôi Kích Lv51.12%
Lời Nguyền Lv43.51%
Lời Nguyền Lv50.70%
Sự Im Lặng Lv42.81%
Sự Im Lặng Lv50.56%
Dịch Năng Lv43.51%
Dịch Năng Lv50.70%
Nộ Chiến Lv43.51%
Nộ Chiến Lv50.70%
Từ Trường Lv48.42%
Từ Trường Lv51.68%
Đốt Đĩa Lv42.81%
Đốt Đĩa Lv50.56%
Kiếm Sĩ Lv48.42%
Kiếm Sĩ Lv51.68%
Kỵ Sĩ Thần Lv48.42%
Kỵ Sĩ Thần Lv51.68%
Pháp Sư Lv48.42%
Pháp Sư Lv51.68%
Thần Hộ Lv42.81%
Thần Hộ Lv50.42%


Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I
Nội dungTỷ lệ
Lá Chắn Xanh Lv57.60%
Xung Phong Lv55.20%
Tử Mạch Lv57.60%
Đoạt Mệnh Lv57.60%
Lôi Kích Lv55.20%
Lời Nguyền Lv57.50%
Sự Im Lặng Lv57.60%
Dịch Năng Lv55.20%
Nộ Chiến Lv57.60%
Từ Trường Lv57.60%
Đốt Đĩa Lv55.20%
Kiếm Sĩ Lv57.70%
Kỵ Sĩ Thần Lv57.70%
Pháp Sư Lv57.70%
Thần Hộ Lv53.00%

Chữ ký