Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7757

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Cách Liên Kết Ví MoMo trên Google Play (CH Play)

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/2521

#1
đăng tại 2019-06-19 19:21:25 | Chỉ hiện bài của tác giảBước 1: Bấm chọn biểu tượng 3 gạch góc phải Google PlayBước 2: Chọn mục "Tài khoản"Bước 3: Chọn mục 'Phương thức thanh toán"Bước 4: Chọn mục "Thêm MoMO E-Wallet"Bước 5: Đăng nhập Ví MoMo bằng thông tin tài khoản nếu đã đăng ký.Bước 6: Nhấn "Xác nhận"Bước 7: Sau khi liên kết thành công, Nhấn "Quay về Google Play" để thực hiện thanh toán. Bước 8: Xem trong Google Play, Ví MoMo đã được thêm thành công.

Chữ ký