Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7757

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Tính năng Lễ Bái Điện Vinh Dự

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/1402

#1
đăng tại 2019-06-30 09:29:03 | Chỉ hiện bài của tác giả

1. Vào Sàn Đấu > chọn biểu tượng cup

Điện vinh dự  - Sức mạnh
Điện vinh dự  - Sàn đấu2. Nhận Túi quà Lễ Bái trực tiếp trong Nhà Kho3. Nhấn vào xem chi tiết thành chủ lễ bái. 

Chữ ký