Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7065

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Các bước thực hiện chuyển nhượng doanh nghiệp

[Copy URL] 0/55

#1
đăng tại 2019-12-19 17:45:33 | Chỉ hiện bài của tác giả

Quyền của chủ sở hữu công ty được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác và việc chuyển nhượng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện chuyển nhượng cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lập hợp hồng chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng công ty tiến hành lập thành hợp đồng chuyển nhượng, trong đó có các thông tin về doanh nghiệp như: Số giấy chứng nhận ĐKKD, Mã số thuế, Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, giấy chứng nhận mẫu dấu, quyền và nghĩa vụ của các bên trước và sau khi chuyển nhượng doanh nghiệp

Bước 2: Xác định tư cách người mua công ty

Người mua doanh nghiệp là người chủ sở hữu doanh nghiệp của khách hàng trong tương lai.Người nhận chuyển nhượng phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần, vốn góp và quản lý doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 18, luật Doanh nghiệp 2014

Bước 3: Làm thủ tục sang doanh nghiệp

Để làm thủ tục sang tên thì bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ:

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

- Điều lệ

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty

- Giấy giới thiệu.

Hồ sơ sau khi chuẩn bị xong nộp tại Sở kế hoạch đầu tư để hoàn tất thủ tục. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được coi là hợp lệ, sở sẽ trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang chủ sở hữu mới.

Sau khi chuyển nhượng xong, chủ sở hữu cũ sẽ không còn tư cách pháp lý cho công ty. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sỡ hữu cũ sẽ được chuyển giao toàn bộ sang cho người mà mua công ty lại.

Chữ ký