Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Kỹ Năng Chiến Đấu trong Kỷ Nguyên Chiến Đấu

Đóng [Copy URL] 0/734

#1
đăng tại 2020-05-20 18:46:35 | Chỉ hiện bài của tác giả

1. Tổng quan về Kỹ Năng Chiến Đấu
- Tăng cấp Tước Vị của bạn để mở thêm các Kỹ Năng Chiến Đấu.
- Kỹ Năng Chiến Đấu được lưu vĩnh viễn. Và sẽ bảo lưu sau khi Mùa Kỷ Nguyên Chiến Tranh kết thúc.

Kỹ Năng Tước Vị sẽ không áp dụng trong "Kỷ Nguyên Chiến Tranh". Chỉ có Kỹ Năng Chiến Đấu được áp dụng.


2. Cách vào trang Kỹ Năng Chiến Đấu
Vào "Kỷ Nguyên Chiến Tranh" khi Mùa bắt đầu. 

Nhấn vào biểu tượng Tước Vị ở góc trái trên cùng để vào trang Kỹ Năng Chiến Đấu.
3. Cách kích hoạt Kỹ Năng Chiến Đấu
Nhấn vào "Đợi" trong trang Kỹ Năng Chiến Đấu để vào trang có thể kích hoạt Kỹ Năng Chiến Đấu.Khi có đủ tài nguyên yêu cầu, nhấn vào nút "Mở hết" để có thể nhận tất cả Kỹ Năng Chiến Đấu, và căn cứ theo nguồn tài nguyên hiện đang có để mở đến cấp cao nhất.Nhấn vào một Kỹ Năng Chiến Đấu để xem chi tiết kỹ năng đó.

Chữ ký