Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7065

Tổng:#35

Bài

[Hướng Dẫn] Danh Sách Kỹ Năng Tướng

Chủ đề nóng Ghim   [Copy URL] 34/66744

#1
đăng tại 2015-03-26 16:28:59 | Chỉ hiện bài của tác giả

Kỹ Năng là khả năng thụ động của Tướng. Cấp độ Kỹ Năng càng cao, tác dụng càng lớn. Người chơi không thể tăng cấp độ Kỹ Năng mà chỉ có thể Làm Mới Kỹ Năng để chọn cho mình Kỹ Năng Mới mạnh hơn.Làm Mới Kỹ Năng
Vào Đài Tướng, chọn Tướng muốn Đổi kỹ năng.

 Ấn Đổi để tiến hành Đổi Kỹ Năng

 Mỗi lần Đổi Kỹ Năng tốn 300 Ngọc. Kỹ Năng mới và Cấp Độ được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên bởi Hệ Thống. Sau khi có Kỹ Năng Mới, bạn có thể chọn bỏ qua và tiếp tục sử dụng Kỹ Năng cũ Hoặc thay thế Kỹ Năng mới cho Kỹ Năng cũ. Có thể Đổi liên tiếp tới khi nào tìm được Kỹ Năng mới ưng ý.

 Khi chọn được Kỹ Năng Mới ưng ý, ấn Thay Thế để thay Kỹ Năng mới cho Kỹ Năng cũ. Sau khi xác nhận Thay Thế, Kỹ Năng mới sẽ trở thành Kỹ Năng của Tướng.
Danh Sách Kỹ Năng


 Ăn mòn:
3/5: Có 8% cơ hội giảm 30 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi tấn công.
4/5: Có 12% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi tấn công.
5/5: Có 16% cơ hội giảm 50 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi tấn công.

 Trời Giáng:
3/5: Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi tấn công. Nghỉ: 3 giây.
4/5: Có 15% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi tấn công. Nghỉ: 3 giây.
5/5: Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi tấn công. Nghỉ: 3 giây.

 Ngăn Chặn:

3/5: Có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 kẻ thù ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
4/5: Có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 kẻ thù ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
5/5: Có 20% cơ hội giảm 40% Tốc độ tấn công của 4 kẻ thù ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.


 Hồi Sinh
1/5: Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
2/5: Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
3/5: Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
4/5: Hồi sinh với 25% máu được phục hồi.
5/5: Hồi sinh với 30% máu được phục hồi.
 
 
 Đấm Mạnh 
1/5: Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
2/5: Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công.
3/5: Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
4/5: Có 10% khả năng làm ngất 2,5 giây mục tiêu khi tấn công.
5/5: Có 10% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công.
 
 Tiếp Sức
1/5: Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
2/5: Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
3/5: Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
4/5: Có 80% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
5/5: Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
 
 Thiêu Đốt 
1/5: Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
2/5: Có 6% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
3/5: Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
4/5: Có 8% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
5/5: Có 9% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.


 Cảm Tử 
1/5: Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
2/5: Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
3/5: Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
4/5: Gây 325% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
5/5: Gây 400% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
 
 Đòn Chết 
1/5: Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
2/5: Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công.
3/5: Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
4/5: Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công.
5/5: Có 10% khả năng gây thêm 7x thiệt hại khi tấn công.
 
 Chắn Lửa 
1/5: Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận.
2/5: Phản lại 11% thiệt hại tiếp nhận.
3/5: Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
4/5: Phản lại 17% thiệt hại tiếp nhận.
5/5: Phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận.
 
 Gai Nhím 
1/5: Có 5% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
2/5: Có 6% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
3/5: Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
4/5: Có 8% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
5/5: Có 9% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
 
 Phân Tán 
1/5: Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
2/5: Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
3/5: Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
4/5: Giảm 20 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
5/5: Giảm 25 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
 
 Làm Chậm 
1/5: Có 25% cơ hội làm giảm 30% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
2/5: Có 25% cơ hội làm giảm 40% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
3/5: Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
4/5: Có 25% cơ hội làm giảm 60% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
5/5: Có 25% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
 
 Chạy Nhanh 
1/5: Tăng tốc độ di chuyển thêm 10%.
2/5: Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%.
3/5: Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
4/5: Tăng tốc độ di chuyển thêm 40%.
5/5: Tăng tốc độ di chuyển thêm 50%.
 
 Nổi Điên 
1/5: Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
2/5: Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
3/5: Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
4/5: Tăng tốc độ tấn công thêm 25%.
5/5: Tăng tốc độ tấn công thêm 30%.
 
 Hóa Đá 
1/5: Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 5%.
2/5: Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 10%.
3/5: Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
4/5: Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 20%.
5/5: Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 25%.
 
 Chiến Thần 
1/5: Tăng 10% Sức tấn công.
2/5: Tăng 15% Sức tấn công.
3/5: Tăng 20% Sức tấn công.
4/5: Tăng 25% Sức tấn công.
5/5: Tăng 30% Sức tấn công.
 
 Kiên Cường 
1/5: Tăng máu lên 10%.
2/5: Tăng máu lên 15%.
3/5: Tăng máu lên 20%.
4/5: Tăng máu lên 25%.
5/5: Tăng máu lên 30%.
 
 Hút Máu 
1/5: Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
2/5: Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
3/5: Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
4/5: Hồi 4% Máu mỗi lần tấn công.
5/5: Hồi 5% Máu mỗi lần tấn công.
 
 Khai Sáng 
1/5: Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 20%
2/5: Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 40%
3/5: Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 60%
4/5: Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 80%
5/5: Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 100%
 
 Công Thủ 
1/5: Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
2/5: Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
3/5: Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
4/5: Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16%
5/5: Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 20%

Chữ ký
Nữ Hoàng Sên chính là ta!
#2
đăng tại 2015-05-05 22:29:28 | Chỉ hiện bài của tác giả

hình như có cả kĩ năng 2 nữa mà mong adm chia se nốt.

Chữ ký
dat
#3
đăng tại 2015-05-16 18:52:44 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cai 5/5 la ji vay

Chữ ký
Nam
#4
đăng tại 2015-05-29 07:39:00 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho minh hoi con dracula dung ki nang nao hop mong cac bn chi gium voi,thank you

Chữ ký
MY
#5
đăng tại 2015-05-29 07:40:30 | Chỉ hiện bài của tác giả

Va ngai bi ngo nua ki nang nao moi manh,,, thankyou

Chữ ký
MY
#6
đăng tại 2015-09-07 22:45:57 | Chỉ hiện bài của tác giả

Update thêm lv678 của các skill nữa đi bác

Chữ ký
#7
đăng tại 2016-01-20 21:35:10 | Chỉ hiện bài của tác giả

cho hỏi về kỹ năng spirit sumon cái.

Chữ ký
#8
đăng tại 2016-01-23 18:15:34 | Chỉ hiện bài của tác giả

E quay mai ma ko ra dura.bi ngo.toan ra tuong thuong voi cao cap

Chữ ký
Vu
#9
đăng tại 2016-01-31 23:29:10 | Chỉ hiện bài của tác giả

sao mình úp thẻ tiếp sức vào sao k đc gì hết vậy??

Chữ ký
Fj
#10
đăng tại 2016-02-05 22:21:02 | Chỉ hiện bài của tác giả

cho ngài bí ngô đi ad

Chữ ký
tinh