Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#8

Bài

[Hướng Dẫn] ĐM bọn ad làm ăn cái kiểu j đây

[Copy URL] 7/2335

#1
đăng tại 2015-06-01 18:21:32 | Chỉ hiện bài của tác giả

Định bùng tiền của t à ad. 3 ngày nay vẫn chưa có ngọc mà gửi câu hỏi đéo thèm trả lời đkm
"Thông tin chính của giao dịch như sau:
Mã GD:        15268402
Số tiền:        300.000 vnd
Thời gian thanh toán:        00:09, 31/05/2015
Mã hoá đơn, tên sản phẩm:        NO_20150530120347_474265
Người bán:        IGG SINGAPORE PTE. LTD.
Email:        joshzheng@igg.com
Điện thoại:        1900585899
Địa chỉ giao hàng:       
Lời nhắn cho người bán:        ""

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-01 18:29:31 | Chỉ hiện bài của tác giả

Haha,bj h den luot adm lua dao nua ah

Chữ ký
F U C K        Y O U
#3
đăng tại 2015-06-01 22:36:32 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bi ad no lua ak.

Chữ ký
Sơn KK
#4
đăng tại 2015-06-02 10:05:54 | Chỉ hiện bài của tác giả

Up..........

Chữ ký
#5
đăng tại 2015-06-02 10:08:16 | Chỉ hiện bài của tác giả

Để tao chống mắt ra xem bọn mày lờ đi đc đến bao giờ??

Chữ ký
#6
đăng tại 2015-06-02 10:08:29 | Chỉ hiện bài của tác giả

Để tao chống mắt ra xem bọn mày lờ đi đc đến bao giờ??

Chữ ký
#7
đăng tại 2015-06-02 10:25:16 | Chỉ hiện bài của tác giả

Naão chó im cmmd ns nhieu

Chữ ký
Phi€u Lπ¢
#8
đăng tại 2015-06-02 10:44:11 | Chỉ hiện bài của tác giả

Vãi thánh.liên lạc vs ad kiểu j bảo e vs

Chữ ký