Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7478

Tổng:#1

Bài

[Sự Kiện] thong bao tim tre lac

[Copy URL] 0/1875

#1
đăng tại 2015-06-10 20:32:55 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ngay 15. 5.2015 hai e lucta,  bumvip tren duong di hoc ve da bi lac. Khi di mat quan xanh ao trang dau doi mu drn. Nuoc da ngam ngam cao 1.1m. ai thay hoac biet hai e o dau xin vui long lien he lien minh iq.vn hoac sdt 113. Iien minh chung toi xin cam on va hau ta.

Chữ ký