Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7480

Tổng:#3

Bài

[Sự Kiện] Cần mua acc bum ... !!

[Copy URL] 2/1763

#1
đăng tại 2015-06-12 17:36:01 | Chỉ hiện bài của tác giả

Giá 50k trỡ xuong . Ai bán pm 01206657423

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-12 18:45:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

Mjh con pum k da 150k . mơ ngta bán dc. Tui có 1 con pum voi may con le que. Mua pm. 01668331741

Chữ ký
Thu
#3
đăng tại 2015-06-12 18:53:24 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cần acc nào ban. Pm 01668331741

Chữ ký
Thu