Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7478

Tổng:#15

Bài

[Sự Kiện] Bán acc có bí ngô,dracula,viking,kị sĩ 400k

[Copy URL] 14/2670

#11
đăng tại 2015-06-16 20:01:20 | Chỉ hiện bài của tác giả

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1420909044901340&id=100009467751634&set=a.1420909128234665.1073741827.100009467751634&source=48

Chữ ký
Bán gem và tướng castle clash
#12
đăng tại 2015-06-16 20:40:30 | Chỉ hiện bài của tác giả

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1420909044901340&set=a.1420909128234665.1073741827.100009467751634&type=1&theater&notif_t=like

Chữ ký
Bán gem và tướng castle clash
#13
đăng tại 2015-06-16 21:33:38 | Chỉ hiện bài của tác giả

Acc pum dra ma chua co ten, ko ld moi la. Vcl

Chữ ký
#14
đăng tại 2015-06-16 21:56:25 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bac95 co acc chua ten co pum chua co hay lh voi minh nhe xin cam on

Chữ ký
#15
đăng tại 2015-06-16 23:55:41 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đê nghị con suc vât buônban87 ld cut ra khoi diên đan đi

Chữ ký
_De£ete_tên_em_