Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7438

Tổng:#1

Bài

[Sự Kiện] Bực mình vì mất hơn 800k chỉ mua gói sự kiện chỉ hơn 200k

[Copy URL] 0/241

#1
đăng tại 2018-06-16 05:01:56 | Chỉ hiện bài của tác giả

Lúc em mua thì kêu thanh toán ko thành công nhấn lại cái thành công coi lại tk mất hơn 800k admin nhanh inbox lại cho em dg rất cảm.thấy bực mình

Chữ ký