Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7614

Tổng:#3

Bài

[Sự Kiện] Bán acc might 420k

[Copy URL] 2/506

#1
đăng tại 2019-02-25 11:54:38 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bán acc 420k full hero trừ 3 hero mới. Talent full 8/8. Insignia lv 8 + 7. Chi tiết mes 0981.130.293. Giá cả tốt.

Chữ ký
#2
đăng tại 2019-02-25 14:44:50 | Chỉ hiện bài của tác giả

Gd như nào

Chữ ký
#3
đăng tại 2019-02-25 14:45:24 | Chỉ hiện bài của tác giả

Mua qua giao dịch trung gian hay như nào

Chữ ký