Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7480

Tổng:#2

Bài

[Sự Kiện] Cái sk Sinh Nhật IGG

[Copy URL] 1/1823

#1
đăng tại 2015-06-08 12:01:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

SK IGG trưa nay 12hr kết thúc đúng k m.n . Có đc quà như sk k m.n???

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-08 13:43:47 | Chỉ hiện bài của tác giả

đc quà nhưng không biết xếp hạng ntn :))) vì dấu số ngọc nạp mà bạn :))) mình nạp nhiều mà vẫn thấy kém 230 như thứ hạng tiếp theo trong khi lần nạp thứ 2 cũng kém 230,nạp tiếp lần nữa vẫn kém 230 so với tk của người chơi trước khi mình so sanh :))) chịu luôn cách xếp hạng của game này

Chữ ký