Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7478

Tổng:#3

Bài

[Sự Kiện] tuyển anh em vào guil dracul-black

[Copy URL] 2/96

#1
đăng tại 2015-06-08 21:37:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ưu tiên ae có pum . Might 5000

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-09 09:31:11 | Chỉ hiện bài của tác giả

Lien minh cap nhieu roi

Chữ ký
Thật Quyên
#3
đăng tại 2015-06-09 10:22:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cấp 1thôi bạn ơi

Chữ ký