Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 6996

Tổng:#2

Bài

[Liên Minh] Có gì sai sai!

[Copy URL] 1/549

#1
đăng tại 2018-02-02 12:14:57 | Chỉ hiện bài của tác giả

Các bạn cho hỏi, vừa rồi mình đi cướp thành, thấy có 1 acc mà các kho vàng chỉ cấp khoảng 13, 14 gì đó mà có tướng đã lên cấp 180 rồi! Tại sao lại vậy được?

Chữ ký
#2
đăng tại 2018-05-03 15:51:52 | Chỉ hiện bài của tác giả

đơn giản là người ta bỏ ngọc đề bù vào chổ thiếu khi nâng cấp tướng thôi bạn, mình cũng làm vậy mà

Chữ ký