Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 6996

Tổng:#5

Bài

[Liên Minh] Quay tướng

[Copy URL] 4/535

#1
đăng tại 2018-04-20 12:21:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nhà mạng và ban quản trị igg dạo này làm ăn kiểu gì chứ tôi đây nạp tiền quay tướng mãi không ra được con tướng mới nào. Tôi thấy buồn và chán lắm.

Chữ ký
Mimi
#2
đăng tại 2018-04-20 12:33:41 | Chỉ hiện bài của tác giả

còn tôi thi nuoi chua kịp con nay lai có con mới

Chữ ký
#3
đăng tại 2018-04-20 12:34:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
#4
đăng tại 2018-04-20 12:35:29 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
#5
đăng tại 2018-04-20 12:36:21 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ác nay chưa nạp tiền bao giờ

Chữ ký