Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7602

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Tỷ lệ Tuyển Tướng bằng Ngọc

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/3630

#1
đăng tại 2019-06-18 17:13:12 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tỷ lệ Tuyển Tướng bằng Ngọc
Hạng TướngTỷ lệ
Thường (Xanh)8.00%
Cao cấp (Lam)55.03%
Huyền thoại (Tím)9.97%
Sên Bé Bự22.00%
Sên Vô Địch5.00%

Chữ ký