Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7602

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Tỷ lệ quay Kỹ Năng bằng Ngọc

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/1336

#1
đăng tại 2019-06-18 17:32:54 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tỷ lệ quay Kỹ Năng bằng Ngọc
Cấp Kỹ NăngTỷ lệ
Kỹ năng Lv156.93%
Kỹ năng Lv219.05%
Kỹ năng Lv312.13%
Kỹ năng Lv47.79%
Kỹ năng Lv54.09%

Chữ ký