Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 3    Tổng Bài: 7773

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Tỷ Lệ Kỹ năng và Đặc tính (Vũ Khí):

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/5537

#1
đăng tại 2019-06-18 17:39:22 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tỷ lệ quay Kỹ năng Vũ khí bằng Ngọc
Cấp Kỹ Năng Vũ KhíTỷ lệ
Kỹ năng vũ khí Lv155.87%
Kỹ năng vũ khí Lv227.98%
Kỹ năng vũ khí Lv310.03%
Kỹ năng vũ khí Lv44.47%
Kỹ năng vũ khí Lv51.66%


Tỷ lệ quay Đặc tính bằng Ngọc
Cấp Đặc TínhTỷ lệ
Đặc tính Lv10.00%
Đặc tính Lv230.39%
Đặc tính Lv326.14%
Đặc tính Lv423.86%
Đặc tính Lv519.61%

Chữ ký