Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 3    Tổng Bài: 7773

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Siêu Thú và Tiến Hóa Thú

Ghim  Quan trọng Đóng [Copy URL] 0/8748

#1
đăng tại 2019-09-26 12:57:34 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tính năng Siêu Thú và Tiến Hóa

Tiến Hóa
Khi tiêu hao Tinh Chất Thú hoặc Mảnh Thú đã đạt cấp tối đa, cùng với Chất Tiến Hóa, sẽ có tỷ lệ tiến hóa ra 5 Mảnh Siêu Thú Thường, hoặc 5 Thức Ăn Siêu Thú, đồng thời có một phần cơ hội tiến hoa ra Siêu Thú Đột Biến.

  


Trong quá trình tiến hóa, nếu đặt vào thêm Pha Lê Siêu Thú tương ứng, chắc chắn sẽ mở ra được Siêu Thú tương ứng và có tỷ lệ khá cao tăng đột biến cho Siêu Thú.

Khái quát Siêu Thú
Siêu Thú được phân ra Siêu Thú Thường và Siêu Thú Đột Biến, 2 loại sẽ có ngoại hình và thuộc tính khác biệt nhau nhưng cùng chiêu thức.Siêu Thú cùng loại, cho dù có đột biến hay không, đều có cùng chiêu thức.
Siêu Thú Đột Biến sẽ đặc biệt mạnh hơn Siêu Thú Thường, vì sở hữu nhiều vị trí thuộc tính hơn và hỗ trợ thêm nhiều giá trị thuộc tính phát triển hơn. (Siêu Thú Thường có 3 vị trì thuộc tính trong khi Siêu Thú Đột Biến có đến 4)
Vị trí thuộc tính thứ 1 được cố định là khả năng Tấn công, những vị trí khác không cố định và có thể trùng lập.


Một phần thuộc tính của Siêu Thú và 20% giá trị bên trong, sẽ được cộng trực tiếp lên Tướng trợ chiến trực tiếp.Phát triển
Nâng cấp: Tiêu hao Mảnh Siêu Thú và Thức Ăn Siêu Thú
Nâng cấp chiêu thức: Tiêu hao Thức Ăn Siêu Thú và Sách Chiêu Thức Siêu Thú
Nơi kiếm tài nguyên:
Tinh Chất Thú:Thánh Địa
Chất Tiến Hóa:Thánh Địa, Nhóm Hang Quái Thú
Sách Chiêu Thức Siêu Thú: Nhóm Hang Quái Thú, Đổi Xèng trong cửa hàng
Thức Ăn Siêu Thú: Có tỷ lệ nhận được khi tiến hóa
Pha Lê Siêu Thú: Nhận được khi tham gia các sự kiện

Chữ ký